Anja Jørgensen

  • Født: 30. september 1945
  • Død: 21. august 2021

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: