Milovan Obrenovic

  • Født: 28. november 1953
  • Død: 7. april 2021

Til minne om vår kjære Milovan som gikk bort 7 april 2021

Milovan døde etter en tids sykeleie. Han måtte gi tapt for kreften. Som følge av sin sykdom, ønsket Milovan donasjon til Kreftforeningen i stedet for blomster. • Kontonummer « 5005.05.05151 » • VIPPS-nummer « Kreftforeningen / 2277 » • SMS-donasjon « Send "GAVE" til 2277 » Milovan – du vil aldri bli glemt. Bisettelsen finner sted i Alfaset Kapell den 21. April 2021 kl. 12:00 Som følge av Covid-19 restriksjoner må dessverre antall oppmøte begrenses til 20 inviterte

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: