Ragnhild Brynildsen

  • Født: 10. mai 1929
  • Død: 29. juli 2021

Til minne om vår kjære Ragnhild Brynildsen

Takk for alt du var for oss. Alle dine barn, svigerbarn, barnebarn og oldebarn har så mange gode minner fra tiden med deg. Savnet etter deg vil bli stort, men du vil alltid leve videre i våre hjerter.

Til minne om vår kjære Ragnhild Brynildsen

Takk for alt du var for oss. Alle dine barn, svigerbarn, barnebarn og oldebarn har så mange gode minner fra tiden med deg. Savnet etter deg vil bli stort, men du vil alltid leve videre i våre hjerter.

Bestill blomster