Thor Erik Falch

  • Født: 4. januar 1938
  • Død: 18. mars 2021

Den 18 mars 2021 døde Thor Erik Falch brått og uventet fra oss. Vi, den nærmeste familien hans, prøver forsatt å bearbeide tanken at han ikke er blant oss lenger. En kjærlig ektemann, en fantastisk pappa, svigerfar, far, morfar og oldefar. En flink trykkeri-mann, glimrende gitarist, en gentleman og en tvers igjennom fin mann med integritet! Han vil bli dypt savnet, og ikke bare av oss, men også av de mange vennene han fikk gjennom sitt yrke og musikken, i flere deler av verden. Thor Erik var takknemlig for alle vennene sine, vit at dere gjorde livet hans rikere ved å møte dere og dele musikalske opplevelser sammen. Spesielt i løpet av dette siste «rare» året kunne han gjennom Facebook holde kontakten med mange av dere, noe som gjorde livet mer meningsfylt når det å reise ikke lenger har vært mulig. For dere som vil signere kondolanseprotokollen: https://sagabegravelse.vareminnesider.no/# Hvis noen av dere har minner, bilder eller musikk-innspillinger dere vil dele med oss, vil vi være takknemlig for å motta dem på følgende e-mail adresse: thorerikfalchmemories@hotmail.com -------------------------------------------------- We have been dreading to write this message. A few days ago, Thor Erik Falch, passed away unexpectedly. We, the immediate family are still processing the idea of him having left us. A loving husband, a great father, father-in law, grandfather and great-grandfather. A print-master by trade, a brilliant guitarist, an all-round gentleman, and a genuinely fine man! He will be deeply missed, and not only by us, but also by the many friends he made through music in several corners of the world. Thor Erik was appreciative of all his friends and music friends, please know that you made his life richer by meeting you and sharing musical adventures and moments together. Especially during this last “strange” year, Facebook enabled him to keep in touch with many of you, something that made life more meaningful when traveling has no longer been an option for most of us. For those of you who want to sign the condolence protocol you can do so on the following website: https://sagabegravelse.vareminnesider.no/# If any of you have memories, photos or music recordings/videos from the many music festivals he participated in, we would be grateful to receive them on the following e-mail address: thorerikfalchmemories@hotmail.com

Den 18 mars 2021 døde Thor Erik Falch brått og uventet fra oss. Vi, den nærmeste familien hans, prøver forsatt å bearbeide tanken at han ikke er blant oss lenger. En kjærlig ektemann, en fantastisk pappa, svigerfar, far, morfar og oldefar. En flink trykkeri-mann, glimrende gitarist, en gentleman og en tvers igjennom fin mann med integritet! Han vil bli dypt savnet, og ikke bare av oss, men også av de mange vennene han fikk gjennom sitt yrke og musikken, i flere deler av verden. Thor Erik var takknemlig for alle vennene sine, vit at dere gjorde livet hans rikere ved å møte dere og dele musikalske opplevelser sammen. Spesielt i løpet av dette siste «rare» året kunne han gjennom Facebook holde kontakten med mange av dere, noe som gjorde livet mer meningsfylt når det å reise ikke lenger har vært mulig. For dere som vil signere kondolanseprotokollen: https://sagabegravelse.vareminnesider.no/# Hvis noen av dere har minner, bilder eller musikk-innspillinger dere vil dele med oss, vil vi være takknemlig for å motta dem på følgende e-mail adresse: thorerikfalchmemories@hotmail.com -------------------------------------------------- We have been dreading to write this message. A few days ago, Thor Erik Falch, passed away unexpectedly. We, the immediate family are still processing the idea of him having left us. A loving husband, a great father, father-in law, grandfather and great-grandfather. A print-master by trade, a brilliant guitarist, an all-round gentleman, and a genuinely fine man! He will be deeply missed, and not only by us, but also by the many friends he made through music in several corners of the world. Thor Erik was appreciative of all his friends and music friends, please know that you made his life richer by meeting you and sharing musical adventures and moments together. Especially during this last “strange” year, Facebook enabled him to keep in touch with many of you, something that made life more meaningful when traveling has no longer been an option for most of us. For those of you who want to sign the condolence protocol you can do so on the following website: https://sagabegravelse.vareminnesider.no/# If any of you have memories, photos or music recordings/videos from the many music festivals he participated in, we would be grateful to receive them on the following e-mail address: thorerikfalchmemories@hotmail.com