Informasjon

Malfrid Synnøve Glorvigen

  • 27.07.1939 - 14.09.2023

Bilde til minneord


Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: